Interesting theories about the possibility of aliens in space

Advertisement
Advertisement
Một nhà thiên văn học chuyên săn tìm người ngoài hành tinh trong vũ trụ, nói nhân loại có thể thực sự đơn độc, bởi có ít nơi có khả năng tồn tại sự sống hơn so với những phát hiện trước đây.

 

Tiết lộ gây sốc về người ngoài hành tinh
Con người có thể là dạng sống bậc cao duy nhất trong vũ trụ.

Theo Daily Star, lượng khí gas độc hại tồn tại trong bầu khí quyển của đa số các hành tinh khiến những nơi này trở thành vùng đất không phù hợp cho các dạng sống bậc cao.

Kết hợp những yếu tố khác, các nhà nghiên cứu cho rằng gần như không có khả năng có sự sống tồn tại ngoài vũ trụ.

Ảnh tàu vũ trụ NASA hé lộ phi thuyền 13.000 năm của người ngoài hành tinh? | Báo Dân trí

Đồng tác giả nghiên cứu, Timothy Lyons, nói: “Đây là lần đầu tiên giới hạn sự sống trên Trái đất được sử dụng để đánh giá những nơi có sự sống trong vũ trụ. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hầu hết các hành tinh đều không phù hợp để sự sống sinh sôi”.

Một trong những yếu tố đó là khoảng cách cần thiết, để hành tinh đó duy trì được nước ấm, tạo cơ sở hình thành sự sống.

Nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Vật lý Thiên văn, sử dụng mô hình máy tính để đánh giá các yếu tố cần thiết cho sự sống trên các hành tinh. Nếu một hành tinh quá lạnh lẽo thì phải cần một lượng lớn khí thải nhà kính để bù đắp.

Phát hiện phi thuyền của người ngoài hành tinh giám sát Trái đất?

Nhưng tác giả nghiên cứu, Edward Schwieterman nói: “Để tạo ra điều kiện lý tưởng, hành tinh đó cần tới lượng CO2 gấp 10.000 lần so với Trái đất hiện nay. Nhưng một lượng lớn CO2 cũng không hề phù hợp để tạo nên sự sống”.

Nghiên cứu của các nhà khoa học đã giáng một đòn mạnh vào hi vọng có sự sống trong 7 hành tinh mà NASA từng công bố là “rất giống Trái đất”.

Advertisement
Advertisement

Ngoài Trái đất, “không có một hành tinh nào trong Hệ Mặt trời có điều kiện lý tưởng cho sự sống”.

Schwieterman nhấn mạnh: “Điều đó có nghĩa là Trái đất là hoàn toàn độc nhất trong vũ trụ, trong việc duy trì sự sống và chúng ta cần phải bảo vệ môi trường sống trên Trái đất”.

Advertisement

Related Posts

The Disturbing Truth Unveiled by Nikola Tesla about the Pyramids

Advertisement Advertisement Discover the fascinating and terrifying truth behind the legacy of genius inventor Nikola Tesla and his relationship with the mysterious pyramids. In this article, we’ll…

Sigiriya’s Wonders: An Ancient City Built at a High Altitude Using Cutting-Edge Technology and Ingenious Design

Advertisement Advertisement Sri Lanka’s Lost City of Sigiriya is a captiʋating ancient wonder nestled in the heart of the country. Perched atop a towering rock forмation, this expansiʋe…

Unintentionally Found: A preserved monk was discovered in a crypt dating back to the 17th century.

Advertisement Advertisement Conсealed behіnd the roѕy рink fаcаde of Brno’ѕ Cаpuchin Churсh lіes а ѕomber іnterіor, houѕing the mummіfіed сorpses of numerouѕ monkѕ who were ѕolemnly burіed…

New Video Shows the Familiar Black Knight Alien Satellite in Space Once Again.

Advertisement Advertisement The Black Knight, in case you didn’t know, is an artificial satellite of alien origins that has been circling our planet for almost 13,000 years….

Unraveling the secrets of the universe: Insights from the famous Emerald Plate.

Advertisement Advertisement The emerald tablet is said to be an emerald or green stone tablet with the secrets of the universe. The origin of the emerald tablet…

Nikola Tesla’s UFO design made with the help of extraterrestrial intelligence

Advertisement Advertisement Nikola Tesla has always been at the forefront of innovation in the scientific community. Despite the overall disregard by the scientific community in the 19th…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected !!