LTS đam mê xây dựng sản phẩm tạo nên sự khác biệt.

Chúng tôi tự hào là đối tác sản phẩm đáng tin cậy trên hành trình xây dựng các giải pháp số đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

kody flying
kody flying

LTS đam mê xây dựng sản phẩm tạo nên sự khác biệt.

Chúng tôi tự hào là đối tác sản phẩm đáng tin cậy trên hành trình xây dựng các giải pháp số đột phá, thúc đẩy tăng trưởng cho doanh nghiệp.

rowing

Quy trình của chúng tôi bắt đầu từ tầm nhìn của đối tác để xây dựng sản phẩm hoàn hảo.

Tại LTS Studio, thay vì có một nhân sự quản lý dự án, mỗi thành viên đều có tinh thần tự chủ cao trong công việc của mình và các dự án liên quan.

Thành viên cấp cao tham gia tích cực vào tất cả dự án vận hành theo quy trình quản lý dựa trên cấu trúc Agile.

rowing

Quy trình của chúng tôi bắt đầu từ tầm nhìn của đối tác để xây dựng sản phẩm hoàn hảo.

Tại LTS Studio, thay vì có một nhân sự quản lý dự án, mỗi thành viên đều có tinh thần tự chủ cao trong công việc của mình và các dự án liên quan.

Thành viên cấp cao tham gia tích cực vào tất cả dự án vận hành theo quy trình quản lý dựa trên cấu trúc Agile.

speaker

Phân tích sản phẩm

Nghiên cứu kinh doanh
Khám phá sản phẩm
Định nghĩa sản phẩm

plannet

Thiết kế sản phẩm

Nghiên cứu UX
Lên ý tưởng UX/UI
Thiết kế tương tác
Triển khai UX/UI

timer

Xây dựng sản phẩm

Kiến trúc kỹ thuật
Xây dựng giao diện
Xây dựng hệ thống
Khởi chạy sản phẩm

heart

Vận hành sản phẩm

Product-user fit
Product-business fit
Vận hành sản phẩm
Bảo trì sản phẩm

Xây dựng mối quan hệ hợp tác bền chặt và thành công.

Và hơn 20 thành viên chia sẻ đam mê xây dựng sản phẩm số tạo nên tác động tích cực.

mic

Các khách hàng đã chia sẻ ý tưởng với chúng tôi.