Học Sketch App online

Series này mình sẽ giới thiệu với các bạn chi tiết không gian làm việc của công cụ cực mạnh trong thiết kế UX/UI đó là Sketch app, mình sẽ giới thiệu cơ bản về công cụ và các thao tác cơ bản trong Sketch app, sau đó sẽ giới thiệu chi tiết về công cụ và các thao tác cơ bản trong Sketch app.

DMCA.com Protection Status